Абонирайте се за нашия Ечка бюлетин!


  Душата на Ечка

  Ечка е място, в което хората се събират, обменят, творят, работят, заедно са в общи цели и често се срещат тук, а се познават от друго място, защото Ечка ги събира.

  В тази секция ще ви разкажем за хората, които ежедневно създават Ечка,

  за творците, чиито произведения са изложени при нас и

  за всички хора, с които си сътрудничим, подпомагаме се, творим,

  правим Живота – всеки ден!

  ЖивоТворно с Любов